1 mei: ABVV wil ASB, maar afschaffing twee andere heffingen

Het ABVV wil dat alle inkomsten meebetalen voor de sociale zekerheid en pleit daarom voor de invoering van een algemene sociale bijdrage (ASB). De socialistische vakbond wil daarnaast twee bestaande heffingen, de zogenaamde crisisbijdragen, afschaffen.

Belga

Het gaat om de speciale bijdrage voor de sociale zekerheid en de solidariteitsinhouding op de pensioenen.

Dat zei algemeen secretaris Caroline Copers van het Vlaams ABVV zondag tijdens haar 1 mei-toespraak in Antwerpen, die meteen haar maidenspeech was. Via de invoering van een algemene sociale bijdrage wil het ABVV dat de bijdragen voor de sociale zekerheid rechtvaardiger verdeeld worden.

Niet alleen de inkomsten van de werknemers moeten bijdragen tot de sociale zekerheid, maar alle inkomsten moeten meebetalen. De ASB moet geïnd worden op de inkomsten van zelfstandigen, op roerende inkomsten, op ondernemingswinsten en op hoge lonen, aldus Copers.

De ASB is volgens haar geen nieuwe belasting omdat ze in de plaats komt van twee heffingen die onrechtvaardig zijn en daarom moeten afgeschaft worden. Het gaat enerzijds om de "speciale bijdrage sociale zekerheid", die wordt betaald door alle werknemers en uitkeringstrekkers, en anderzijds de solidariteitsinhouding op de pensioenen. De invoering van de ASB zal ertoe leiden dat bijna alle werknemers minder zouden betalen dan momenteel via de crisisbijdrage, aldus Copers.

Ook wil het Vlaams ABVV dat de opbrengsten van de Europese spaarrichtlijn, die vanaf 1 juli in werking treedt en waardoor spaarcenten van Belgen op bijvoorbeeld een Luxemburgse bank ook worden belast, integraal naar de sociale zekerheid gaan. Met die plannen kan volgens Copers gezorgd worden voor een eerlijker en rechtvaardiger financiering van de sociale zekerheid. Volgens de topvrouw van het Vlaams ABVV hollen lastenverlagingen aan werkgevers de sociale zekerheid uit en hebben ze nog nooit bewezen dat ze bijkomende jobs opleveren.

Copers zei dat men sinds de vorige zomer maar met één boodschap om de oren wordt geslagen, namelijk dat de pensioenen onbetaalbaar worden, dat we allemaal langer zullen moeten werken, dat het brugpensioen moet worden afgebouwd en dat er moet bespaard worden op de sociale uitkeringen. Met andere woorden, de toekomst van de sociale zekerheid staat op het spel, aldus Copers, die tegelijk vaststelde dat in bepaalde sectoren en bedrijven managers zich ongehoorde bonussen toekennen.

Volgens Copers is het een cliché dat alle werknemers zitten te springen om op brugpensioen te gaan. Vele oudere werknemers worden in brugpensioenstelsels gedwongen op een moment dat ze nog niet willen stoppen met werken, terwijl anderen opgebrand zijn en niet aan hetzelfde ritme kunnen blijven werken.

Het Vlaams ABVV wil trouwens het loopbaandebat niet verengen tot de eindeloopbaan, aldus Copers. Het moet volgens haar gaan over de hele loopbaan, vanaf schoolverlaters tot degenen die aan rust toe zijn. Het debat moet ook gekoppeld worden aan de welvaartsvastheid van de uitkeringen en aan de globale discussie over de financiering van de sociale zekerheid. Het ABVV is volgens Copers niet bereid om kortermijnoplossingen te bedenken en de grote maatschappelijke discussie waarvoor men staat op te splitsen.

Copers zei het voorts een goede zaak te vinden dat de Vlaamse regering een budget heeft ter beschikking gesteld voor de onderhandelingen met de non-profitsector. Maar het budget moet voldoende zijn om niet alleen de wachtlijsten weg te werken en nieuwe noden in te vullen, maar moet ook oplossingen bieden voor de koopkracht en de werkdruk van de bijna 80.000 werknemers.

Copers haalde uit naar de Londerzeelse werkgever die onder druk van zijn klanten geen Marokkaanse werknemers in zijn bedrijf wil. Het ABVV noemt dat onaanvaardbaar omdat de toegang tot de arbeidsmarkt voor alle burgers moet verhoogd worden. De werkgevers hebben hier een verpletterende verantwoordelijkheid, aldus Copers.