Van Cauwenberghe: "Wallonië zal België niet ten alle prijze verdedigen"

Wallonië is niet bereid om het even wat te accepteren, noch om België tegen om het even welke prijs te verdedigen. Dat zei Waals minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) in zijn toespraak aan de vooravond van 1 mei in Charleroi.

Belga

Van Cauwenberghe verklaarde dat Wallonië stilaan uit het dal klimt en moet streven naar een "modern Wallonië". "De uitbouw daarvan zou onze enige zorg moeten zijn. Maar er is echter ook waakzaamheid geboden ten aanzien van een bepaald Vlaanderen dat nog te vaak blijk geeft van een federale deloyauteit of van anti-Franstalige agressiviteit", luidde het.

"Ook al ben ik blij dat de vrienden van de sp.a, net als de vakbonden en ziekenfondsen het belang hebben herhaald van een federale sociale zekerheid, toch betreur ik de uiting van een irrationele rancune tegen Wallonië, zoals die van de rijkste die zich egoïstisch op zichzelf terugplooit", zo zei hij.

"De laatste maanden is die rancune echt "hypocriet" geworden", sprak Van Cauwenberghe en verwees daarvoor naar de aanval op minister van Defensie Flahaut in verband met een wapenverkoop "enkel en alleen omdat het materiaal afkomstig was uit een Waals bedrijf".

Ook had de Waalse minister-president het over de "obsessie" om het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen "met als enig doel Franstaligen enkele faciliteiten te ontnemen die werden toegekend als correctie voor de taalgrens die werd opgelegd door een Vlaamse meerderheid". "Maar Wallonië is niet bereid om het even wat te accepteren en België tegen elke prijs te verdedigen", waarschuwde hij in naam van zijn partij.

Van Cauwenberghe had in zijn toespraak voor de PS-federatie van Charleroi, een streek die geleden heeft onder de industriële teloorgang, tenslotte ook aandacht voor 120 jaar socialisme. Voor hem is het socialisme actueler dan ooit, vooral in de Europese context. "Socialisten willen een Europa waarvoor ze hebben gevochten, maar niet met de Bolkestein-saus erover", zo verwees hij naar de commissaris die de richtlijn over de liberalisering van de diensten in het leven riep, "en ook geen Europa waarin uitbreiding synoniem is voor een nivellering naar beneden", aldus nog de Waalse minister-president.