1 mei: sp.a "absoluut" gekant tegen algemene sociale bijdrage

De sp.a is absoluut gekant tegen de invoering van een algemene sociale bijdrage (ASB) om de sociale zekerheid te financieren. Dat heeft sp.a-voorzitter Steve Stevaert zaterdagavond in Oostende verklaard aan de vooravond van het 1 mei-feest.

Belga

BR> De Vlaamse socialisten zitten in dit dossier dus op een andere lijn dan de socialistische vakbond en de PS.

Stevaert bracht dit jaar zijn politieke 1 mei-boodschap al aan de vooravond van het feest van de arbeid. Hij koos daarvoor de thuishaven van sp.a-vice-premier Johan Van de Lanotte uit als plaats.

Centraal in de speech van de sp.a-voorzitter stond de financiering van de gezondheidszorg en meer in het algemeen de sociale zekerheid. Daaruit bleek wat eerder al in de media duidelijk was geworden: dat de sp.a niet op dezelfde golflengte zit van de PS en de socialistische vakbond ABVV. De Vlaamse socialisten zijn tegen de invoering van een ASB, de twee anderen voor.

Stevaert benadrukte zaterdagavond dat de ABVV en de PS dezelfde doelstelling nastreven: een voldoende financiering van de sociale zekerheid. Over de manier zijn ze het echter niet eens. Volgens Stevaert kan een ASB absoluut niet omdat de bijdrage niet alleen een belastingverhoging is, maar er ook voor zorgt dat opnieuw vooral de werkenden worden aangepakt. Aangezien gepensioneerden geen ASB moeten betalen, zijn vooral zij opnieuw de dupe. "Dit gaat arbeid nog duurder maken", luidde het.

"De belastingen in ons land zijn niet te laag. Dat is een probleem dat we niet moeten aanpakken", luidde het. Stevaert wil dat de sociale zekerheid verder moet blijven gefinancierd worden via sociale bijdragen en via de algemene middelen. Die worden volgens Stevaert overigens meer en meer met kapitaal verzameld. Hij verwees daarbij naar de Europese spaarrichtlijn die in juni in voegde treedt. Daarnaast dient de strijd tegen elke vorm van misbruik verder te worden aangepakt.

Stevaert hield een warm pleidooi om ons systeem van gezondheidszorg - "het beste ter wereld" - te behouden. "Daar laten we niet aan tornen", stelde hij, eraan toevoegend dat het wel dient te worden hervormd om het veilig te stellen. Zo wil de socialistische leider bijvoorbeeld dat er één systeem komt voor arbeiders, zelfstandigen, actieven en niet-actieven. "Iedereen moet mee financieren naar vermogen en draagkracht". Hoe de sp.a dit concreet ziet, moet in het najaar op het ideologisch congres zijn beslag krijgen.

Ook deze keer brak Stevaert een lans om alle misbruiken in de gezondheidssector weg te werken. "We moeten de wantoestanden eruit halen en een aantal besparingen doorvoeren. Zo kunnen we het systeem behouden", beklemtoonde hij.