Unizo tevreden met sp.a-afwijzing algemene sociale bijdrage

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) reageert tevreden op de afwijzing door sp.a-voorzitter Steve Stevaert van de algemene sociale bijdrage (ASB), waar de socialistische vakbond voor pleit. De ondernemersorganisatie ondersteunt de sp.a-visie over de noodzaak om de lasten op wie werkt en werk geeft, te verlagen. Een nieuwe extra belasting zou bovendien de koopkracht aantasten, aldus Unizo.

Belga

Unizo gaat akkoord met de sp.a-houding om ook voor zelfstandigen goede sociale uitkeringen door te voeren, maar is niet gewonnen voor een eenheidsstelsel van werknemers en zelfstandigen. De ondernemersorganisatie pleit voor een gelijkwaardig sociaal stelsel, maar niet voor hetzelfde. Zelfstandigen moeten immers ook middelen inzetten voor de investeringen in hun onderneming. Unizo zegt te willen praten over dezelfde sociale bijdragen van zelfstandigen, op voorwaarde te kunnen rekenen op dezelfde overheidstussenkomsten als bij de werknemers.