Paus pleit voor waardigheid op het werk

Paus Benedictus XVI is zondag voor de eerste keer aan het raam van zijn pauselijk appartement verschenen voor het Angelusgebed.

Belga

Op de Dag van de Arbeid zei de rooms-katholieke kerkleider dat er meer werk moet komen voor de jongeren en dat de werkomstandigheden steeds humaner moeten worden.

De paus groette ook de orthodoxe kerken die vandaag Pasen vieren. De paus zei ook in gedachten te zijn bij alle volkeren die lijden onder oorlog, armoede en ziekte. Hij zei speciaal verbonden te zijn met het Togolese volk, dat verdeeld is door onderlinge strijd. Hij bracht ook weer hulde aan zijn voorganger Johannes Paulus II.

De toespraak van de paus werd op applaus van meerdere duizenden gelovigen en pelgrims onthaald.