Assisen Limburg: verdediging Ramaekers vraagt vrijspraak

Volgens de verdediging van Bjorn Ramaekers is er in het strafdossier geen enkel objectief bewijs voorhanden dat op zijn medeplichtigheid aan de roofmoord op Rita van Der Heyden wijst. Raadsman Jeroen Minnekeer riep de jury op zich niet door "schijnredeneringen" te laten leiden en vroeg de vrijspraak voor zijn cliënt.

Belga

Minnekeer hamerde erop dat Ramaekers niet wist dat de ijzeren staaf die hij aan Zecca en Huibers gaf, bij een diefstal zou worden gebruikt. De twee hadden aan Ramaekers gezegd dat ze de staaf zouden gebruiken om de uitlaat van hun Honda Camino te herstellen, aldus de advocaat. Nog volgens de raadsman wijzigde Huibers zijn verklaringen over de ijzeren staaf in de loop van het onderzoek "om de aandacht van de onderzoekers van zijn persoon naar Ramaekers af te leiden".

Minnekeer stelde ten slotte dat Ramaekers geen enkel motief had om het moordwapen te leveren en nooit aanspraak op een deel van de buit had gemaakt. De beschuldigde wist ook niet dat hij een week voor de feiten deelnam aan de verkenningstocht van de woning van het slachtoffer.

Bart Vosters, de raadsman van Marie-Louise De Paepe, pleitte schuldig aan roofmoord, maar stelde dat het hoofdmotief van zijn cliënte niet de diefstal was, maar wel de aanhoudende pesterijen van het slachtoffer aan haar adres waren. "De Paepe zag omwille van de pesterijen uiteindelijk geen andere uitweg meer dan de opdracht tot de feiten te geven", aldus de advocaat. Ook de raadsman van Angelo Zecca, Steve Geerdens, beperkte zijn pleidooi tot een schuldbekentenis aan de roofmoord op Rita Van Der Heyden. Volgens de raadsman had Zecca echter nooit de bedoeling het slachtoffer het leven te ontnemen en wou hij Van Der Heyden enkel een lesje leren en beroven om zijn pleegmoeder te beschermen en de pesterijen te doen ophouden.

De advocaat erkende dat het leeuwendeel van de feiten op de schouders van Zecca rustte omdat hij het was die het slachtoffer met de ijzeren staaf sloeg. Zecca trachtte zijn aandeel in de feiten nooit te minimaliseren en probeerde nooit de verantwoordelijkheid voor de dood van het slachtoffer op iemand anders af te wentelen. "Zecca en Zecca alleen is verantwoordelijk voor het overlijden van Rita Van Der Heyden", zo besloot Geerdens.

De verdediging van Joris Huibers en Cindy Joosten pleitte eveneens schuldig aan roofmoord. Nina Van Eeckhaut, de raadsman van Joosten, insinueerde dat haar cliënte door haar vader misbruikt was in haar jeugd en dat ze haar vriend Huibers en Zecca op de avond van de feiten enkel naar de woning van het slachtoffer vergezelde omwille van haar "verlatingangst". Volgens Van Eeckhaut had Joosten die avond ook totaal geen benul van wat er ging gebeuren. Na de replieken zal de jury zich terugtrekken om over de schuldvragen te beraadslagen.

Aangeboden door onze partners