VS-minister Rice erkent nut van informeel overleg met Europeanen

Print
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleeza Rice heeft met interesse gereageerd op het Belgische voorstel over de invoering van informele ontmoetingen tussen Amerikaanse en Europese bewindslui.
Dat heeft de woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht na afloop van het onderhoud met Rice meegedeeld.

Volgens het Belgische kamp erkende de Amerikaanse minister "het nut om in de rand van de bestaande transatlantische overleg- en beslissingsstructuren ook informele ontmoetingen te houden".
Premier Guy Verhofstadt lanceerde het voorstel naar aanleiding van zijn ontmoeting met de Amerikaanse president George W. Bush in februari in Brussel. Het idee is geïnspireerd op het zogenaamde "Gymnich"-overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie. Op die halfjaarlijkse ontmoetingen nemen de buitenlandministers van de EU geen beslissingen. Wel proberen ze via informele gesprekken elkaars standpunten beter te begrijpen, misverstanden over bepaalde dossiers te vermijden en formele akkoorden en gemeenschappelijke standpunten voor te bereiden.