762 faillissementen in maart: daling met 7,6 procent

Print
Gedurende de maand maart 2005 gingen in België in totaal 762 bedrijven failliet, een daling van 7,6 procent in vergelijking met maart 2004. Het aantal faillissementen gedurende de laatste drie maanden bedraagt 2094, dat betekent een afname met 2,5 procent tegenover dezelfde periode van 2004. Dat meldt het Nationaal Instituut voor de Statistiek.
Gedurende de laatste drie maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalde het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 17,4 procent, in de bouwnijverheid was er met 0,0 procent geen wijziging; de handel kende een afname van 5,4 procent en in de horeca waren er 3,4 procent minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten nam af met 3,3 procent.
Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van drie maanden een daling met 4,3 procent in Vlaanderen, in Wallonië dalen de faillissementen met 6,6 procent en Brussel kent een toename met 11,2 procent.
Als de failliete ondernemingen opgedeeld worden volgens grootteklasse, bedragen de veranderingen, steeds voor dezelfde vergelijking van de laatste drie maanden met dezelfde periode in 2004, +1,1 procent voor ondernemingen zonder werknemers, -2,9 procent voor de kleine ondernemingen met 1 tot 9 werknemers, -15,3 procent voor de middelgrote ondernemingen met 10 tot 49 werknemers en -42,9 procent voor de grotere bedrijven die 50 of meer personen aan het werk hebben.
Een uitsplitsing naargelang de rechtsvorm, tenslotte, geeft -2,5 procent voor de zelfstandigen, -15,7 procent voor de N.V.'s, -3,0 procent voor de B.V.B.A.'s en - 10 procent voor de coöperatieven.