Werknemers Transpac in Halen starten 24-urenstaking

Print
Bij de Halense producent van papieren en kartonnen artikelen, Amcor Flexibles Transpac, is vanmorgen om 6 uur een 24-urenstaking begonnen.
De staking is een initiatief van het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACV en ABVV).

Met de actie willen de bonden de vakbondsonderhandelaars ondersteunen die dinsdag opnieuw met de werkgevers rond de tafel zitten om over een sectoraal akkoord te onderhandelen, zegt Ludo Cox van ACV Bouw en Industrie namens het gemeenschappelijk vakbondsfront.
De bonden bij Transpac eisen een koopkrachtverhoging van 4,5 procent. Ze willen daarnaast dat ook de regelingen inzake brugpensioen en de carenzdagen zoals in de vorige cao's behouden blijft.
De werkgevers weigerden totnogtoe te onderhandelen over een koopkrachtverhoging van meer dan 3,7 procent en willen de verlenging van het brugpensioen enkel toestaan wanneer daar een versoepeling van de overuren tot 130 uren tegenover staat. Amcor Flexibles Transpac telt 266 personeelsleden. Volgens de bonden wordt de staking dinsdag voor 100 procent opgevolgd.