Koning in Roeselare: 37 anti-royalisten opgepakt

Print
Tijdens het bezoek van het vorstenpaar aan Roeselare zijn dinsdagvoormiddag in totaal 37 personen administratief opgepakt.
De opgepakte personen riepen ofwel anti-royalistische slogans zoals 'België barst' of verspreidden dergelijke pamfletten. Meestal ging het om aanhangers van Voorpost of NSV!. Sommigen onder hen werden al onderschept nog voor ze het marktplein konden bereiken, anderen slaagden er toch in slogans te roepen en strooibriefjes en affiches te tonen en werden zo snel mogelijk de mond gesnoerd door de politie. Ze verbleven in de cel tot na het bezoek van het vorstenpaar.

Met hun acties protesteerden ze tegen de "duidelijke bereidheid langs Vlaamse kant om toegevingen te doen bij de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde" en voor de vestiging van een onafhankelijke republiek Vlaanderen.