Ruim een vijfde van de samenlevingscontracten reeds verbroken

Print
Ruim een vijfde van de samenlevingscontracten is reeds verbroken. In Vlaanderen houden slechts zeven op tien contracten stand, in Wallonië en Brussel bijna negen op tien.
Zo blijkt uit cijfers die VLD-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael kreeg in antwoord op een schriftelijke vraag.

De wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning is sinds 1 januari 2000 kracht en geeft aan de verschillende vormen van samenwonen een officieel karakter. In totaal werden in de eerste vier jaar 65.290 contracten afgesloten, waarvan er 14.644 of 22,4 pct eind 2004 ontbonden waren. In het eerste jaar (2000) liepen 220 of vijf procent van de contracten met een sisser af.
In de periode 2000-2004 werden het meeste samenlevingscontracten in West-Vlaanderen afgesloten. Met 15.915 contracten gaat West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen vooraf (10.894), gevolgd door Antwerpen (6.955), Vlaams-Brabant (3.835) en Limburg (2.810). Tegen eind 2004 was 29 procent van die contracten al verbroken.
Zowel in Wallonië als in Brussel hielden 88 procent van de samenlevingscontracten stand. In Brussel sneuvelde 629 van de 4.966 samenlevingscontracten, in Wallonië 2.445 van de 19.915. Nadat er in 2002 en 2003 een stagnering was in het aantal afgesloten contracten, kende 2004 opnieuw een sterke stijging. Dat er in vergelijking met 2003 6.000 contracten meer afgesloten werden, kan erop wijzen dat de wet beter bekend raakt bij het publiek, meent Lahaye-Battheu.