Bedrijf veroorzaakt vervuiling van wachtbekken in Sint-Truiden

Print
Het bedrijf Heidevink Food op het industrieterrein Schurhovenveld in Sint-Truiden is verantwoordelijk voor een vervuiling van het wachtbekken Bernissem. Dat is gebleken uit een inspectie van de milieudienst van Sint-Truiden.
De inspecteurs stelden vast dat er een verkeerde aansluiting op de riolering gebeurde waardoor er verontreinigd water in het wachtbekken terechtkwam, zo laat het stadsbestuur van Sint-Truiden zaterdag weten. Er was met name sprake van een aansluiting van een vuilwaterafvoerleiding op een regenwaterriool.

Omdat de betrokken firma geen gehoor gaf aan de aanmaning van de milieudienst om de toestand te regulariseren en de vervuiling inmiddels toegenomen is, heeft het stadsbestuur van Sint-Truiden het bedrijf voor een ultimatum gesteld. Indien het tegen 22 april aanstaande niet de nodige aanpassingen doet en een nieuwe milieuvergunningsaanvraag indient, overweegt het stadsbestuur om dwangmaatregelen te nemen, zo zegt burgemeester Ludwig Vandenhove (sp.a) van Sint-Truiden. De dwangmaatregelen waarvan sprake, impliceren een schorsing of opheffing van de milieuvergunning.
Van zodra de correcte rioolaansluiting gerealiseerd is, zal Interelectra starten met het opkuisen van het wachtbekken. De kosten van deze werken zullen op het bedrijf verhaald worden.