Kyoto-protocol niet schadelijk voor economie VS

Print
Een limiet op de uitstoot van koolstofdioxide en andere broeikasgassen, zoals vastgelegd in het verdrag van Kyoto, zou in de Verenigde Staten geen noemenswaardig effect hebben op de groei van de economie. Dat concludeert de Dienst voor Informatie over Energie, onderdeel van het Departement voor Energie van de Amerikaanse regering, in een onderzoeksrapport dat vrijdag is gepresenteerd.
De conclusie van de dienst botst met de bewering van de Amerikaanse president George Bush, die herhaaldelijk heeft gezegd dat verplichte limieten op de uitstoot van broeikasgassen serieuze schade zouden berokkenen aan de nationale economie in de VS. Op basis van die overtuiging deed Bush wel voorstellen om de toename van de uitstoot van de gassen tot stilstand te brengen en op internationaal niveau te werken aan de vermindering van de emissie van methaangas, maar was hij fel tegen Amerikaanse deelname aan het verdrag van Kyoto.

De regering van de Amerikaanse ex-president Bill Clinton ondertekende het verdrag van Kyoto, dat voorziet in een wereldwijde afname van de uitstoot van broeikasgas naar het niveau van 1990. Na zijn aftreden weigerde het Amerikaanse Congres het verdrag te ratificeren, mede omdat president Bush er tegen was.