Zecca neemt roofmoord volledig voor zijn rekening

Beschuldigde Angelo Zecca (25) van Italiaanse afkomst heeft de verantwoordelijkheid voor de roofmoord op de 57-jarige Rita Van Der Heyden uit Kortessem op de eerste dag van het assisenproces volledig op zich genomen.

Belga

In de zaak staan de komende twee weken behalve Zecca, ook de Zecca's stiefmoeder, de 57-jarige Marie-Louise De Paepe uit Herk-de-Stad en Joris Huibers (24) en Cindy Joosten (25) uit Diest terecht. Zij worden allen beschuldigd van mededaderschap aan roofmoord. De 20-jarige Bjorn Ramaekers uit Lummen wordt beschuldigd van medeplichtigheid. Ramaekers leverde de ijzeren staaf waarmee het slachtoffer het hoofd werd ingeslagen.

Rita Van Der Heyden werd op 7 november 2002 op vraag van De Paepe aan haar woning door Zecca en Huibers opgewacht met de bedoeling haar "schrik aan te jagen". Joosten wachtte het duo met de wagen op. Hoewel het de bedoeling was Van Der Heyden enkel af schrikken en haar een grote som geld afhandig te maken, ging Zecca naar eigen zeggen "compleet uit de bol" en sloeg hij met de ijzeren staaf op het slachtoffer totdat ze er het leven bij liet.

De Paepe, de stiefmoeder van Zecca, bekende maandag dat ze haar stiefzoon herhaaldelijk verteld had over de aanhoudende pesterijen van Van Der Heyden aan haar adres. Het slachtoffer kon het volgens De Paepe niet verkroppen dat zij samenwoonde met haar ex-vriend. "De bedreigingen werden me op een bepaald moment teveel. Ik vroeg Zecca of hij haar niet eens een lesje kon leren", zo verklaarde de opdrachtgeefster.

Tijdens haar ondervraging door voorzitter Jacques Vanhouche werd duidelijk dat De Paepe ook tegen het koppel Huibers-Joosten en Ramaekers haar beklag over Van Der Heyden had gedaan. Ze gaf ook toe dat ze Zecca, Huibers en Joosten uiteindelijk kon overhalen door hen voor te houden dat Van Der Heyden op de avond van de feiten een grote som geld op zak zou hebben.

Afgesproken was dat de buit onderling verdeeld zou worden. De opdrachtgeefster bleef maandag volhouden dat ze nooit de opdracht gaf Van Der Heyden te doden en dat het enkel de bedoeling was haar af te schrikken en te beroven. De Paepe kon het geld zelf goed gebruiken omdat ze grote BTW-schulden had, erkende ze op vraag van de voorzitter.

Tweede beschuldigde Zecca nam maandag alle verantwoordelijkheid voor de feiten op zich. Hij vertelde dat hij die pleegde omdat hij zijn pleegmoeder wilde beschermen en voegde daar aan toe dat Huibers het slachtoffer nooit met een vinger had aangeraakt. Wel zou ze de handtassen van Van Der Heyden afgenomen hebben. Huibers ontkende dit evenwel en verklaarde dat Zecca hem de handtassen overhandigde.

Ook over de rol van vijfde beschuldigde Bjorn Ramaekers waren de meningen maandag verdeeld. De verdediging liet alvast verstaan dat ze de vrijspraak gaat pleiten omdat Ramaekers niet wist waarvoor de ijzeren staaf moest dienen. Tweede beschuldigde Zecca bevestigde dit maandag, maar Huibers verklaarde uitdrukkelijk dat Ramaekers wel wist dat de ijzeren staaf bedoeld was om de bedreigingen "meer kracht bij te zetten".

Vanaf morgen/dinsdag worden de getuigen gehoord. Onder meer de vriend van De Paepe zal in de getuigenbank plaatsnemen.