Overval in Wieze: Unizo en NSZ vragen meer zichtbare politie

Print
De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vragen meer politiepatrouilles nabij kwetsbare bedrijven en goede opvang van de slachtoffers van criminaliteit.
Dat zeggen de ondernemersorganisaties elk in een persbericht, in reactie op de overval van zondag op een Proxy-Delhaize in Wieze, waarbij de twee uitbaters zwaar gewond werden. Unizo, dat de overvallen winkel als lid had, vraagt in een brief aan de ministers van Binnenlandse Zaken (Patrick Dewael) en van Justitie (Laurette Onkelinx) om "alle noodzakelijke preventieve maatregelen op te drijven om dergelijke drama's in de toekomst te voorkomen". Het noemt, net als het NSZ, meer zichtbaar blauw op straat een "dringende noodzaak".

Minister Dewael had maandag in de VUM-kranten zelf al gezegd dat politieagenten nog altijd te veel bezig zijn met administratieve opdrachten. Hij kondigde vo/o/r de zomervakantie ook een nieuwe grootscheepse reorganisatie van de federale politie aan. Unizo en het NSZ, dat vaststelt dat de criminaliteit meer en meer verschuift naar handelszaken, vragen ook dat een centraal meldpunt wordt opgezet voor door criminaliteit getroffen ondernemers. Dat zou volgens het NSZ voor een betere communicatie kunnen zorgen omtrent de afhandeling van de zaak. Daarnaast vraagt het NSZ nog eens dat er werk wordt gemaakt van het beloofde onderzoek naar de commercialisering van de zogenaamde plofkoffer, zodat deze ook voor de kleinhandel betaalbaar wordt.