Grootste budgetoverschrijding bij farma, MAF, artsen en ouderenzorg

Print
Vooral de geneesmiddelen, de artsenhonoraria, de ouderenzorg en de maximumfactuur hebben de ziekteverzekering in 2004 meer gekost dan voorzien.
Dat blijkt uit de definitieve cijfers die zorgverstrekkers en ziekenfondsen maandag bespraken in het verzekeringscomité van het Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering). Vorige week lekte al uit dat het tekort in 2004 513,7 miljoen euro bedroeg, 120 miljoen minder dan de oorspronkelijk geraamde 634 miljoen euro.

De ziekteverzekering diende in 2004 372 miljoen euro meer uit te geven aan geneesmiddelen dan volgens de begrotingsdoelstelling was bepaald. Het bedrag ligt ook nog eens 36,8 miljoen hoger dan voorspeld in november.
De erelonen van de artsen namen een hap van 50 miljoen euro meer dan voorzien uit het gezondheidsbudget. Anderzijds valt deze overschrijding beter mee dan in november was geraamd. Toen werd gewag gemaakt van een overschrijding van 127 miljoen euro bij de artsenhonoraria. Of dit betekent dat de artsen op 1 juli hun index zullen krijgen is nog niet bekend. Dat hangt ook af van het feit of ze minder bloeddrukverlagers hebben voorgeschreven. Die evaluatie maakt het verzekeringscomité pas volgende week.
De maximumfactuur (MAF), die ervoor zorgt dat de kosten van het remgeld niet boven een bepaald plafond uitstijgen, kostte de ziekteverzekering 53 miljoen euro meer dan voorzien. Naar de ouderenzorg ging 50 miljoen euro meer dan begroot.
Tandartsen en verpleegkundigen overschreden hun budget met 10 miljoen euro. De kinesisten bleven 20 miljoen euro onder het budget. Alles samen bleek het tekort in 2004 513,7 miljoen euro te bedragen. Dat is 20 procent minder dan eind vorig jaar werd geraamd. Toen werd geschat dat het tekort 634 miljoen euro zou bedragen. "Zo'n verschil zou eigenlijk niet mogen. Er schort duidelijk iets aan de technische ramingen", aldus Ivan Van Der Meeren van de Socialistische Mutualiteiten.

Maar het tekort blijft hoog. Het is sinds 1997 geleden dat de budgetoverschrijding zo groot was. Het groeiritme in 2004 bedroeg zowat 10 procent. Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Rudy Demotte moet dat terugdringen tot 6,5 procent (4,5 procent groeinorm + 2 procent inflatie). De gezondheidswet, waarover de Kamer op 12 april stemt, bevat een aantal besparingsmaatregelen en geeft de minister volmachten om sneller te kunnen ingrijpen wanneer de ziekteverzekering haar budget te buiten gaat.