Bouwunie wil snel website met overzicht ondergrondse leidingen

Print
De Bouwunie vraagt de snelle oprichting van een kadaster van de ondergrondse leidingen van nutsvoorzieningen. Nu beschikt niemand over een algemeen overzicht.
Op korte termijn steunt de Bouwunie de opmaak van het KLIP (Kabel en Leiding Informatie Portaal), een website waarop de info over de ondergrondse leidingen in Vlaanderen wordt gecentraliseerd.

Aannemers zitten bij werken nog vaak met de handen in het haar. De Vlaamse ondergrond zit vol met leidingen van nutsmaatschappijen (gas, elektriciteit, etc...) en geen enkele instantie heeft een duidelijk overzicht van alle leidingen.
Het opstellen van een kadaster van de ondergrond moet helpen om incidenten en rampen, zoals de gasexplosie in Gellingen eind juli vorig jaar, te vermijden.