Feitelijk belastingtarief in België op een na hoogste van EU

Print
Het feitelijke belastingtarief voor Belgische vennootschappen is het op een na hoogste in de Europese Unie. Het gemiddelde feitelijke tarief bedraagt 30 pct, terwijl het officiële op 33,99 pct ligt.
Dat blijkt uit een studienota van de hoogleraar economie Hylke Vandenbussche (KU Leuven).

De studie steunt op de jaarcijfers van 1.000 ondernemingen. Ze weerlegt de indruk dat in België de belastingdruk voor vennootschappen gedaald is. Bij de verlaging van het officiële tarief, verbreedde België vooraf de belastbare grondslag. Daardoor bleven de effectieve belastingdruk en de opbrengsten voor de schatkist gelijk.
De verlaging van het officiële tarief bracht België wel van de tweede naar de achtste plaats in de rangschikking van landen met het hoogste tarief. Het feitelijk tarief ligt een pak hoger dan het gemiddelde feitelijke EU-tarief van 21,59 procent. Op Italië na heeft België daarmee de hoogste feitelijke belastingdruk in de EU.