Kardinalen schetsen profiel van toekomstige paus

Print
De kardinalen zijn maandag opnieuw bijeengekomen in de synodezaal van het Vaticaan om het profiel te schetsen van de opvolger van de overleden paus Johannes Paulus II. Volgende week maandag begint dan officieel het conclaaf waar de nieuwe paus wordt aangeduid. Om mediadruk te vermijden, beslisten de kardinalen unaniem niet langer met de pers te praten.
Tijdens de voorbije zes vergaderingen praatten de kardinalen, officieel althans, enkel over administratieve kwesties rond de begrafenis van Johannes Paulus II en het conclaaf. Maandag zou er volgens kardinaal Godfried Danneels gepraat worden over de "concrete problemen" binnen de Kerk, zowel op algemeen als lokaal vlak.

Johannes Paulus II maakte de Kerk weer zichtbaar, hij werd een mediaster en wist jongeren aan te spreken zoals geen enkele van zijn voorgangers. En toch verkeert de Kerk zowat overal ter wereld in een crisis want steeds minder jongeren kiezen voor het priesterambt.
In Zuid-Amerika, het continent met de meeste katholieken, keerden duizenden mensen het katholieke geloof de rug toe, omdat het katholicisme er vaak in een adem wordt genoemd met macht en geld.
Door zijn onwrikbare houding ten aanzien van contraceptiva en zijn gebrek aan flexibiliteit inzake individuele en seksuele moraal, deed Johannes Paulus II heel wat gelovigen van de Kerk vervreemden en liet hij weinig bewegingsruimte voor zijn opvolger op dit vlak. Heel wat gelovigen zijn ook van mening dat vrouwen een grotere rol moeten krijgen binnen de Kerk, zelfs al mogen ze geen priester worden.

Toch blijft vooral de decentralisering van de Kerk een cruciale kwestie. Als reizende paus werd Johannes Paulus een soort universele bisschop en belichaamde hij de Kerk als instelling. Toch leidde dit in heel wat gevallen tot een verlamming van de lokale initiatieven en een verstomming van het theologische debat. "We hebben nood aan een sterke paus én aan een sterk episcopaat", meent kardinaal Danneels. Hiermee benadrukt hij dat de Kerk moet steunen op twee pijlers, met name op de paus en op het lokale episcopaat.
De enorme golf van eerbetuigingen aan Johannes Paulus II is een hart onder de riem voor al diegenen die hopen dat de volgende paus dicht aanleunt bij de vorige paus. Toch zullen er ook stemmen opgaan die stellen dat Johannes Paulus II niet te evenaren valt op zijn sterke punten en dat zijn opvolger dus andere talenten moet hebben.

Over de nieuwe paus circuleren intussen enkele hypotheses. Ofwel wordt het een Italiaan die de wereld op zijn duim kent, ofwel een buitenlander die vertrouwd is binnen het Vaticaan en Italiaans spreekt. Hij moet ook goed kunnen communiceren en jongeren weten aan te spreken, want in augustus wordt hij al verwacht op de Wereldjongerendagen in Keulen.