België veroudert in sneltempo

Print
België is, zoals de andere Europese landen, in snel tempo aan het verouderen. Dat schrijft De Tijd maandag.
Vandaag is 17 procent van de bevolking in ons land ouder dan 65 jaar. Over 25 jaar zal het aandeel van die groep gestegen zijn tot een kwart. In 2000 waren er 967 honderdjarigen, in 2050 zullen er meer dan 8.000 zijn.

De vergrijzing - het proces waarin het aandeel van de ouderen in de bevolking toeneemt - stelt de betaalbaarheid van de pensioenen en van de gezondheidszorg op de proef.

Na de paasvakantie gaan de federale regering en de sociale partners op zoek naar maatregelen om 50-plussers langer aan het werk te houden en zo de financiële leefbaarheid van het socialezekerheidsstelsel te vrijwaren.