Wereld rouwt om Johannes Paulus II

Print
Gewone mensen, religieuze leiders, regeringen, de hele wereld rouwt om de dood van paus Johannes Paulus II. Iedereen haalt iets uit het leven van de overleden paus naar voren wat hem of haar het meest heeft aangesproken.
De manier waarop hij het verzet tegen het communisme in zijn vaderland Polen heeft geïnspireerd, zijn inspanningen om bruggen te slaan tussen de verschillende godsdiensten, zijn solidariteit met de armen.
De 84-jarige paus overleed donderdag in het 26ste jaar van zijn pontificaat. Hij is inmiddels opgebaard in een hal in het Apostolisch Paleis van het Vaticaan waar zich ook de pauselijke woonvertrekken bevinden. "Voor één keer, toen de paus het moeilijk had, was de hele wereld samen aan het bidden.
Katholieken, joden, moslims, orthodoxen, alleen hij had dat voor elkaar kunnen krijgen", zei Simone Bellato, een 22-jarige student die in kleermakerszit op de keien van het Sint Pietersplein zat, tussen de brandende kaarsen, gebedskaarten, rozenkransen en een boeket lelies die mensen daar hadden neergelegd.
In Polen waren de emoties het heftigst. Overal in de hoofdstad Warschau werden zondagmorgen de klokken geluid voor herdenkingsdiensten. De St. Annakerk in het centrum kon de stroom gelovigen niet aan. Duizenden knielden buiten neer om de bidden. De Poolse oud-president Lech Walesa zei dat hij pas zondag in staat was publiekelijk op de dood van de paus te reageren, zo zeer had die hem aangegrepen. Hij vertelde hoe belangrijk de paus was geweest voor hem en zijn vroegere collega's van de vrije vakbeweging Solidariteit. In 1979 kwam Johannes Paulus naar Polen, een jaar nadat hij tot paus was gekozen.
"Hij zei tegen ons ' Wees niet bang, verander het lot van de aarde, wees sterke gelovers' . En plotseling begonnen de mensen over zijn woorden na te denken en werden ze wakker. Ze kregen de wil terug om iets te doen."
Later zondag kwamen zo'n honderdduizend Polen voor een speciale herdenkingsdienst bijeen op het plein waar de paus 26 jaar geleden zijn historische oproep aan de Polen deed om "het aanzien van de aarde te veranderen".
Religieuze leiders, van moslims in het Midden-Oosten tot de Dalai Lama, prezen de paus om zijn pogingen de godsdiensten van de wereld nader tot elkaar te brengen.
De geestelijk leider van de orthodoxe christenen, patriarch Bartholomeus van Constantinopel, prees de persoonlijke inzet van Johannes Paulus II bij het bevorderen van de dialoog tussen de twee katholieke geloven. "Paus Johannes Paulus II had het herstel van de eenheid van de christenen voor ogen en spande zich in voor de verwezenlijking daarvan", zei Bartholomeus.

De Dalai Lama zei in een condoleanceboodschap vanuit zijn ballingsoord Dharmsala in Noord-India dat hij de paus altijd zeer hoog heeft geacht. "Zijn ervaringen in Polen, dat toen nog communistisch was, en mijn eigen problemen met de communisten gaven ons iets gemeenschappelijks." De Europese Unie prees Johannes Paulus II als een onvermoeibaar kampioen van de vrede en een wereldleider die een cruciale rol heeft gespeeld bij de politieke hereniging van het Europese continent en de aftocht van het communisme.