Aantal zelfstandigen met aanvullend pensioen is verdubbeld

Het aanvullend pensioen voor zelfstandigen is sinds de nieuwe regelgeving van begin 2004 explosief gestegen.

Belga

Dat stelt sectorfederatie Assuralia donderdag in een mededeling, op basis van een partiële steekproef bij haar leden.

In het verleden konden zelfstandigen enkel een aanvullend pensioen afsluiten via de sociale verzekeringsfondsen. Sinds 1 januari 2004 kan elke zelfstandige echter rechtstreeks met verzekeraars en verzekeringsmakelaars onderhandelen, en dat maakt het systeem veel populairder, stelt Assuralia vast.

Op één jaar tijd tekenden 70.000 zelfstandigen in op het aanvullend pensioen. Het gezamenlijk premie-incasso bedroeg 74,4 miljoen euro. Tot eind 2003 waren er slechts 65.000 polissen die een aanvullend pensioen voor zelfstandigen regelden. Het gaat dus om een verdubbeling op één jaar tijd.