Staking gevangenissen: personeel Itter staakt voort

Print
Het personeel van de gevangenis van Itter heeft vrijdagnamiddag via geheime stemming besloten de staking voort te zetten.
De achterban heeft zich uitgesproken tegen de hervatting van het werk zaterdagochtend om 6 uur. Vakbondsafgevaardigden hadden aangeraden het werk dan te hervatten.

In de gevangenis van Itter werken 350 agenten. Honderd negentig brachten een stem uit. Honderd twintig onder hen stemden tegen de hervatting van het werk op zaterdagochtend, 70 stemden voor. De staking wordt dus voortgezet. De mensen die voor gestemd hebben, hebben al laten weten dat ze zaterdagochtend opnieuw aan het werk gaan.
Dit negatieve resultaat is een zware opdoffer voor de vakbondsafgevaardigden die donderdag onderhandelden op het kabinet van minister van Justitie Laurette Onkelinx. Zij hadden vooraf de stakers opgeroepen zaterdagochtend opnieuw te gaan werken. Pascal Denis, afgevaardigde van de SLFP (VSOA), herinnerde eraan dat de vijf belangrijkste eisen zijn ingewilligd.
Denis benadrukte dat het statuut voor cipiers er over zes maanden komt, dat ook de eisen over juridische bijstand zijn ingewilligd en dat is ingestemd met twee weken extra opleiding. Hij zei ook dat de onderhandelingen voor de oprichting van een gevangenis voor moeilijke gevallen aan de gang zijn en dat de advocaat die "het klimaat van terreur" in de gevangenis veroorzaakte, zich bij de stafhouder heeft verontschuldigd. Ook Michel Jacobs van de ACOD had opgeroepen het werk te hervatten.

De voornaamste afgevaardigden kondigden aan dat ze hun ontslag zouden indienen als het resultaat van de stemronde negatief zou zijn. Zij hebben dan ook na de stemming hun ontslag ingediend. "De stemming is ons werk niet erkentelijk. Volgens mij kunnen we niet verder gaan. We kunnen niet nog meer bereiken", zei Jacobs voor hij ontslag nam.