Geen vergunning voor de Lommelse sekte Alphamega

Print
De Lommelse geloofsgemeente Alphamega, die in november 2004 in opspraak kwam, krijgt geen erkenning van het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP).
Dat heeft het bestuur van de VVP beslist. Meer dan 100 uitgetreden leden deden bij de VVP hun beklag over de geloofsgemeente.

Het lidmaatschap wordt geweigerd omdat de Lommelse organisatie haar deontologische code niet wilde aanpassen op het vlak van biechtgeheim, openheid van financiën en winstbejag. Dat ruim honderd Limburgse ex-leden in Hamont en Mol hun beklag kwamen doen over wanpraktijken binnen Alphamega, deed de deur dicht. Zo getuigden verschillende leden over een gebedsgenezing waarbij een in de moederschoot gestorven tweeling, wekenlang terug tot leven werd geroepen.

De speurders van de Hasseltse GDA ontvingen nog eens 15 klachten over Alphamega. “We wilden vanuit de VVP het reilen en zeilen binnen de organisatie van veel dichterbij opvolgen via een soort voogdijschap over de gemeente. Maar daarvoor stond de leiding niet open,” aldus VVPvoorzitter Koen Celis.

Begin november 2004 getuigden twintig uitgetreden leden van de Lommelse geloofsgemeente Alphamega, ook wel bekend als Rehoboth, in deze krant over de wantoestanden in de organisatie van Cees en Agnes Laurey. Op een crisismoment in hun leven kwamen ze terecht bij de geloofsgemeenschap. In het begin was de opvang geweldig, maar na een tijd mochten ze geen contact meer hebben met de buitenwereld. Jarenlang droegen ze grote delen van hun maandloon, kinder- en vakantiegeld af aan de organisatie.