Hele wereld bidt voor zieke Johannes Paulus II

Print
Katholieken over de hele wereld bidden vrijdag voor paus Johannes Paul II in afwachting van de onvermijdelijke aankondiging van zijn overlijden.
In Betlehem op de Westelijke Jordaanoever, volgens het katholieke geloof de geboorteplaats van Christus, bereiden de kerken zich voor op enkele speciale misvieringen. In New York kwamen de Amerikaanse christenen donderdagavond al samen in de Saint-Patrick kathedraal.
De Poolse joden reciteerden vrijdag een speciaal gebed tijdens de sabbat in de synagoge van Warschau. "De afgelopen tweeduizend jaar heeft er niemand zoveel gedaan voor de verzoening van de joden en de katholieken als paus Johannes Paulus II", aldus de Poolse opperrabbijn Michael Schudrich.
In Italië hebben de politieke partijen de manifestaties, die voorzien waren voor het einde van de kiescampagne voor de komende regionale verkiezingen van 3 en 4 april, uit respect geannuleerd.

In Wadowice, de geboortestad van Johannes Paulus II, is de "spanning te snijden", volgens een woordvoerder. "We bidden allemaal", luidt het. Alle Poolse radiozenders beschreven vrijdag hoe de aanhangers van de paus in tranen richting kapellen en kerken trokken nadat ze door het episcopaat waren opgeroepen tot gebed. De Poolse kerk liep de gelovigen ook op om "zich niet te laten beïnvloeden door donkere gedachten, niet te panikeren en de kalmte te bewaren". "Wanneer we terugdenken aan wat Johannes Paulus II allemaal heeft verwezenlijkt, hebben we meer reden om gelukkig te zijn", luidde het.
Ook op de Filippijnen bidden tienduizenden mensen sinds vrijdagochtend tijdens speciale plechtigheden. In Timor-Leste, dat tijdens zijn strijd voor onafhankelijkheid kon rekenen op de steun van de kerkvorst, wordt net zoals in Indonesië gebeden voor de zieke kerkvader.

De Ierse kardinaal Sean Brady riep de katholieken op om "te blijven bidden voor Paus Johannes Paulus II zodat hij tijdens zijn lijden nog dichter bij Jezus zou staan".
In Australië kwamen de gelovigen op de middag samen in de kathedraal van St-Mary in Sydney en in de katholieke scholen bidden de leerlingen eveneens voor de paus. In Mexico hielden de senatoren een minuut stilte nadat het nieuws over de dramatische gezondheidstoestand van de paus bekendraakte.

Volgens de Britse kardinaal Cormac Murphy-O'Connor is de paus een "moreel rolmodel" voor de hele wereld. "Hij was actiever dan eender welke andere paus uit de recente geschiedenis", aldus kardinaal O'Brien van de Schotse katholieke kerk.
Voor de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Dominique de Villepin, was "deze grote Europeaan" en "man van de vrede" een man die heeft "bijgedragen tot het bewerkstelligen van een aarde van vrijheid en een herenigde aarde".