"Opvolger van Johannes Paulus II wordt een Italiaan"

Print
Paus Johannes Paulus II zal hoogstwaarschijnlijk worden opgevolgd door een Italiaan, maar met een pauskeuze is niets op voorhand zeker.
"De opvolging van Johannes Paulus II zal eerst en vooral een Italiaanse zaak zijn, als de twintig kardinalen-kiezers erin slagen het eens te worden over een kandidaat", zo verzekeren diverse Vaticaanse zegslieden die hun naam niet gepubliceerd willen zien.

Maar tal van prelaten, inbegrepen Afrikanen en Latijns-Amerikanen kunnen de moeilijke opvolging ambiëren, stellen Vaticaanse bronnen. "Na Johannes Paulus II zal de strekking zijn een Italiaan te verkiezen, wegens een eeuwenoude traditie en omdat deze nationaliteit niemand stoort, hetgeen niet het geval zal zijn voor een Amerikaan, een Duitser of een Fransman", beklemtoont een van deze bronnen.

Johannes Paulus II is de eerste niet-Italiaanse paus sedert 455 jaar. "Ik ben niet zeker dat het kiescollege het risico zal durven nemen een buitenlander te verkiezen. De Italianen kennen het besloten Vaticaanse kringetje, zij weten hoe de Curie werkt", aldus een andere bron. Onder de 117 kardinalen-kiezers, zijn er 58 Europeanen waaronder 20 Italianen.

"Karol Wojtyla werd in 1978 verkozen omdat de twee Italiaanse kandidaten, Giovanni Benelli, kardinaal aartsbisschop van Firenze en Guiseppe Siri, kardinaal aartsbisschop van Genua, een bijna even grote aanhang hadden", zo herinnert een zegsman.

Officieel pretendeert niemand Johannes Paulus II te willen opvolgen. Maar in het Vaticaan gonst het al van de speculaties. Drie kardinalen worden in het bijzonder in het oog gehouden: de Italianen Dionigi Tettamanzi en Angelo Scola en de Duitser Joseph Ratzinger.