Nederlanders zoeken in grensstreek boerderijen voor cannabisteelt

In de grensstreek met Nederland heeft zich de voorbije maanden een nieuw drugsfenomeen ontwikkeld: Nederlanders huren leegstaande boerderijen of loodsen om er cannabis in te telen.

Belga

Procureur van Hasselt Marc Rubens waarschuwt: "Dergelijke ruimtes verhuren is niet zo vrijblijvend".

In Nederland is er wat commotie ontstaan rond het drugstoerisme 'in de ander richting'. De Nederlandse overheid heeft zijn aanpak van drugsproductie de voorbije jaren verstrengd (niet te verwarren met de zachte aanpak wat het gebruik van softdrugs betreft) en daardoor steken de grootschalige cannabistelers steeds vaker de grens over.

Uit een antwoord van minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) op een parlementaire vraag van senator Hugo Vandenberghe (CD&V) blijkt dat er veel plantages worden ontmanteld in de gerechtelijke arrondissementen Turnhout en Hasselt. Het laatste jaar zit er blijkbaar geen groei meer in het aantal ontmantelde plantages, maar wel in de omvang ervan. In het parket Turnhout verdubbelde het aantal in beslag genomen plantjes bij zulke ontmantelingen in 2004 tegenover het voorgaande jaar.

Procureur van Hasselt Marc Rubens bevestigt dat het fenomeen zich de laatste twee jaar steeds meer voordoet: Nederlanders huren in de grensstreek langs Belgische kant leegstaande panden of boerderijen om er cannabis te telen. De verhuurder is blij dat zijn soms bouwvallige pand toch nog een cent oplevert. Hij is ofwel helemaal niet op de hoogte van wat er zich in zijn eigendom afspeelt of doet alsof zijn neus bloedt. "Maar wie zijn pand in die omstandigheden verhuurt, moet weten dat hij of zij het risico loopt om vervolgd te worden", zegt Rubens. Het fenomeen doet zich niet alleen meer in de grensstreek voor, maar zelfs tot diep in de provincie.

Vraag blijft of er niet meer plantages worden ontmanteld omdat politie en parket ook steeds meer aandacht hebben voor dergelijke vorm van criminaliteit. De procureur van Hasselt denkt van niet: "Het is een fenomeen dat de lokale recherchediensten de laatste twee jaar gewoon zien groeien", zegt hij. Soms worden plantages overigens ook door toevallige omstandigheden ontdekt. Dat was bijvoorbeeld afgelopen weekend het geval in Kinrooi en Opglabbeek, waar telkens één plantage in brand vloog. De plantages zijn dan wel professioneel uitgebouwd, vaak zijn ze niet brandveilig. Kortsluitingen met zware gevolgen komen veelvuldig voor.

Senator Vandenberghe denkt dat dergelijke grenscriminaliteit binnen de Schengen-grenzen flexibel moet worden aangepakt en zich niet moet beperken tot grenscontroles. Er bestaat op dit ogenblik alleszins grensoverschrijdend overleg op het niveau van de parketten. In het kader van het "Euregio"-samenwerkingsverband hebben de parketten in de grensstreek Nederland-Duitsland-België (langs Belgische kant Tongeren, Hasselt, Luik, Eupen en Verviers) regelmatig contact over grenscriminaliteit. Minister Onkelinx stelde een parketjurist ter beschikking van Euregio. Die werkt zich momenteel in op het parket van Hasselt en zal binnenkort een kennisknooppunt in Maastricht bemannen.

Op politiek niveau is het soms moeilijk om het met elkaar eens te worden. Zo pleitte de burgemeester van Maastricht er onlangs voor om de productie van cannabis te legaliseren en controleren. Langs Belgische kant was men weinig enthousiast over dat idee.