Voedingssector: werkgeversorganisatie aanvaardt sociaal voorstel

Fevia, de federatie van de voedingsindustrie, heeft het voorstel van loonakkoord voor de voedingssector aanvaard. De federatie vraagt wel dat de sociale vrede gegarandeerd wordt.

Belga

De raad van bestuur van Fevia kwam een week geleden al eens samen om het voorstel te beoordelen, maar stelde een beslissing toen uit om "de leden eerst grondig te informeren over de inhoud ervan". Het cao-voorstel werd door een sociaal bemiddelaar van de federale regering op tafel gelegd tijdens een verzoeningsvergadering tussen vakbonden en werkgevers.

Het voorstel werd sindsdien door de vakbonden goedgekeurd, met ruime meerderheden. Het voorziet in een loonsverhoging voor alle arbeiders met 4,4 procent, gespreid over twee jaar. Een bijkomende verhoging van 0,4 procent (en niet 4 procent zoals gemeld in BIN076) kan onderhandeld worden op ondernemingsniveau, in bedrijven die het "economisch goed doen".

De federatie van de voedingssector vraagt nog dat de sociale vrede gegarandeerd wordt om "tot een overeenkomst te kunnen komen tussen de onderhandelende partijen". Deze oproep richt zich vooral tot de socialistische vakbond ABVV, die al verschillende stakingsacties voerde in voedingsbedrijven. De vakbond schortte die acties vorige week op in afwachting van het eventuele fiat van de verschillende partijen.