Fedis richt bedrijfsgroep rond veilig speelgoed op

Fedis, de Belgische federatie van kleine, middelgrote en grote distributie-ondernemingen, heeft met haar leden speelgoed-distributeurs een bedrijfsgroep opgericht. Bedoeling is in te gaan op de vraag van speelgoedverdelers om de branche verder te professionaliseren en nog beter in te spelen op de wensen van de consument.

Belga

Die consument voelt zich nog niet echt zeker over de veiligheid van het speelgoed. Dat blijkt onder meer uit het initiatief van Kind en Gezin, dat woensdag aankondigde een meldpunt te willen over de veiligheid van het speelgoed. Fedis benadrukt dat het merendeel van het speelgoed zeer veilig is, maar verklaart zeer graag te willen samenwerken met Kind en Gezin om ook de laatste onveiligheden weg te werken.

De bedrijfsgroep kwam begin maart al een eerste keer samen en formuleerde toen een aantal aanbevelingen. Zo is de groep vragende partij voor duidelijke veiligheidsvoorschriften en een aangepaste controle op speelgoed. Hierbij wenst ze permanent overleg met de producenten en invoerders van speelgoed om te komen tot eenduidige veiligheidsvoorschriften.

Daarnaast vindt de bedrijfsgroep veiligheidstesten op speelgoed geen overbodige luxe. Bij gebrek aan Belgische labs met de nodige know-how, gebeurt die controle vandaag in het buitenland. De distribeurs zouden echter graag zien dat ook in België dergelijke laboratoria worden opgericht.

Tot slot willen de distributeurs charters afsluiten met speelgoedproducenten. Deze charters moeten een uniform minimum aantal voorschriften voor veilig speelgoed, dat bovendien ethisch verantwoord gemaakt is, garanderen.