Staking gevangenissen: personeel Itter staakt voort

Print
Het personeel van de gevangenis van Itter heeft vrijdagnamiddag via geheime stemming besloten de staking voort te zetten.
De achterban heeft zich uitgesproken tegen de hervatting van het werk zaterdagochtend om 6 uur. Vakbondsafgevaardigden hadden aangeraden het werk dan te hervatten.

In de gevangenis van Itter werken 350 agenten. Honderd negentig brachten een stem uit. Honderd twintig onder hen stemden tegen de hervatting van het werk op zaterdagochtend, 70 stemden voor. De staking wordt dus voortgezet.

Dit negatieve resultaat is een zware opdoffer voor de vakbondsafgevaardigden die donderdag onderhandelden op het kabinet van minister van Justitie Laurette Onkelinx. De voornaamste afgevaardigden hadden aangekondigd dat ze hun ontslag zouden indienen als het resultaat van de stemronde negatief zou zijn.