ACV organiseert anti-pestdag in Antwerpse Zoo

Bij de ACV dienstencentra lopen wekelijks klachten binnen van pesterijen. In 83 procent van de dossiers wordt, meestal op vraag van de werknemer, een ontslagregeling uitgewerkt. Dat meldt het ACV Antwerpen donderdag. Om de problematiek onder de aandacht te brengen, organiseert de Antwerpse tak van de christelijke vakbond op zondag 2 april een anti-pestdag in de Zoo van Antwerpen.

Belga

Het ACV stelde vast dat in 17 procent van de klachtendossiers een procedure wordt opgesteld via de vertrouwenspersoon en/of de preventieadviseurs. Tijdens of na deze procedure wordt ook nog vaak tot ontslag overgegaan. Dossiers die door de rechtbank worden behandeld, zijn eerder schaars. In 62 procent van de gevallen is wel sprake van kortstondige of langdurige ziekte. De ziekteverschijnselen zijn zowel lichamelijk als psychisch van aard. Deze vaststellingen doen het ACV besluiten dat de wetgeving niet werkt zoals het hoort. De vakbond klaagt onder meer aan dat preventieadviseurs in bedrijven vaak brandjes blijven blussen zonder de grond van de zaak aan te pakken, en vindt dat werkgevers te weinig worden aangezet om het preventieve luik degelijk uit te werken.

De vereniging wijst erop dat de slachtoffers de maatschappij handen vol geld kosten door ziekteverzuim of door terecht te komen in de werkloosheid. Bovendien blijven slachtoffers die ontslag hebben genomen vaak werkloos omdat de opgelopen deuk in hun zelfvertrouwen het moeilijk maakt een nieuwe job te vinden. ACV Antwerpen vraagt dat de regering werk maakt van een betere controle op het preventieve luik van de wetgeving. Daarnaast eist de vakbond meer tijd en ruimte voor preventieadviseurs om in bedrijven degelijke preventieplannen op te stellen, evenals meer nazorg en ondersteuning voor de slachtoffers.

Met de anti-pestdag wil het ACV werkgevers en politici aanzetten om meer aandacht te besteden aan de pestproblematiek, en wil het werknemers aanmoedigen om er samen voor te zorgen dat er in een "pestvrije" omgeving kan worden gewerkt. De familiedag in de Zoo van Antwerpen moet het thema bespreekbaar helpen maken binnen het gezin.