Roemenië en Bulgarije in januari 2007 welkom in de EU

De commissie buitenlandse betrekkingen van het Europees Parlement heeft woensdag zijn goedkeuring gegeven aan de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie op 1 januari 2007, onder voorwaarde dat de landen essentiële politieke en economische hervormingen doorvoeren.

AP Ned

De goedkeuring van de commissie maakt de weg vrij voor een stemming over de toetreding door het hele parlement, die op 13 april plaats zal vinden. Twee weken later zullen de ministers van buitenlandse zaken van de EU-landen, Roemenië en Bulgarije de toetredingsverdragen ondertekenen, waarna ze binnen twintig maanden door de nationale parlementen moeten worden geratificeerd.

De toetreding van Bulgarije en Roemenië in 2007 is, in tegenstelling tot eerdere toetredingen, verre van zeker. Vooral om problemen met de toekomstige toetredingen van Kroatië en Turkije te voorkomen, zijn aan zowel Bulgarije als Roemenië scherpere eisen gesteld dan aan de tien landen die vorig jaar lid werden van de EU. Bulgarije moet zijn rechterlijke macht en politieapparaat hervormen om de strijd met de georganiseerde misdaad en corruptie aan te gaan.

Roemenië, dat pas sinds juni vorig jaar als markteconomie wordt beschouwd door de EU, moet de rechterlijke macht en de politie hervormen, maar ook het milieu beter beschermen en mededingingswetgeving doorvoeren.

De Europese Commissie zal in november aangeven hoe ver beide landen met hun hervormingen gevorderd zijn.