Staking gevangenis Itter: cipiers morgen naar Onkelinx

De cipiers van de gevangenis in Itter hebben woensdag hun ongenoegen geuit tegenover de directeur-generaal voor de Uitvoering van Straffen en Maatregelen, John Van Acker, die geen mandaat had om te onderhandelen met de vakbonden. Van Acker brengt verslag uit aan minister van Justitie Laurette Onkelinx.

Belga

Donderdag om 14 uur vindt er op het kabinet van Onkelinx in Brussel een ontmoeting plaats tussen kabinetsleden en Van Acker enerzijds en de personeelsafgevaardigden anderzijds. "We zullen zien wat we kunnen doen, maar we kunnen niet sneller gaan dan mogelijk is", verklaarde de woordvoerster van Onkelinx, Annaïk de Voghel.

Zij onderstreepte dat donderdag moet blijken in welke mate de timing voor de maatregelen, die reeds door de minister werden vastgelegd, kan worden aangepast.