Evangelie van Judas opgedoken

Een Zwitserse stichting heeft een manuscript van het verloren gewaande evangelie van Judas in haar bezit.

Belga

Het Nederlandse dagblad Het Parool publiceerde zaterdag fragmenten van de vroeg-christelijke tekst, die door de kerk fel is bestreden. Judas komt er niet, zoals in de bijbelse evangeliën, als verrader in naar voren, maar als held.

Het in het Koptisch geschreven evangelie werd volgens voorzitter Mario Roberty van de Zwitserse Maecenas Stichting vermoedelijk in de jaren vijftig of zestig in Egypte gevonden en vervolgens het land uitgesmokkeld. Tot het einde van de jaren negentig lag het manuscript in een Amerkaanse bankkluis. Een galeriehoudster in Genève kocht het aan en bracht het met Roberty onder in de Maecenas Stichting. Die werkt aan een vertaling.

Het evangelie is een zogeheten gnostische tekst, waarin de innerlijke kennis centraal staat die de mens kan verenigen met God. De kerk heeft de gnosis steeds afgedaan als ketterij.