Subsidies Flagey verdrievoudigen gedurende twee jaar

De Vlaamse en Franse gemeenschap hebben vrijdag een akkoord bereikt over de subsidiëring en het bestuur van Flagey. Het Brusselse cultureel centrum zal jaarlijks voor 2 miljoen euro worden gesubsidieerd, meer dan het drievoudige van de subsidies die het in 2004 kreeg.

Belga

Het akkoord geldt tot 31 december 2006. Daarna volgt een evaluatie, zo maakten Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux, zijn Franstalige collega Fadila Laanan en Brussels minister-president Charles Picqué vrijdag op een persconferentie bekend.

Volgens het akkoord zullen de Vlaamse en Franse gemeenschap elk jaarlijks 500.000 euro aan subsidies geven. De Vlaamse gemeenschap subsidieert nog eens 500.000 euro voor de huisvesting van het VRO/VRK (Vlaams Radio Orkest en Koor). Het Brussels gewest tenslotte geeft 500.000 euro "voor de ontwikkeling van de wijk en de bevordering van de internationale uitstraling van Brussel".

De nieuwe raad van bestuur zal bestaan uit 11 leden: 7 Nederlandstalige (3 aangeduid door de Vlaamse gemeenschap, 3 van de residentiële gebruikers zoals de VRO/VRK en 1 Nederlandstalige vertegenwoordiger van het Brussels gewest) en 4 Franstalige (3 aangeduid door de Franse gemeenschap en 1 van het Brussels gewest).

Aangeboden door onze partners