Bestuursleden stellen zich borg voor sporthal Stalvoc Beringen

De bestuursleden van vzw volleybalclub Stalvoc stellen zich, op vraag van de stad, borg voor een bedrag van 82.500 euro bij de bouw van een nieuwe sporthal. Stalvoc heeft in april 2004 het recht van opstal verkregen voor de bouw van een sporthal in de buurt van de jeugdlokalen in Stal. De vzw staat zelf in voor de financiering. Om die rond te krijgen, moet de stad een terugkoopverbintenis aangaan met de bank. Volleybalclub Stalvoc werkt al jaren aan een eigen sporthal. Die heeft de club nodig om te overleven. Er waren problemen met het vinden van een gepaste financieringsvorm.

jforier

De vzw kan het gevraagde investeringskrediet alleen bekomen als de stad een terugkoopverbintenis met de bank zou onderschrijven. Dat houdt in dat de stad er zich toe verplicht de sporthal met aanhorigheden over te nemen tegen het uitstaande bedrag als het investeringskrediet zou worden opgezegd. In ruil voor deze terugkoopverbintenis vroeg de stad een financieel engagement van de vzw Stalvoc. De bestuursleden hebben zich daarom borg gesteld voor een bedrag van 82.500 euro voor het geval de stad tot die terugkoopverbintenis zou moeten overgaan. De gemeenteraad was het erover eens dat zo gauw als de nodige documenten ondertekend zijn, Stalvoc kan starten met de bouw van een nieuwe sporthal.