Keyware lijdt nettoverlies van 7,85 miljoen euro

De Brusselse chipkaartenfabrikant Keyware Technologies heeft 2004 afgesloten met een nettoverlies van 7,85 miljoen euro, na de 7,77 miljoen euro verlies het jaar voordien.

Belga

De omzet daalde vorig jaar met 30% tot 5,565 miljoen euro. Het forse verlies is grotendeels het gevolg van het boeken van een waardevermindering op goodwill van 3,8 miljoen euro, en van eenmalige kosten voor 1,2 miljoen, zo maakte de groep in een persbericht bekend.

De waardevermindering en eenmalige kosten hebben vooral betrekking op de juridische strijd van dochter NV Keyware. Die torste eind 2004 een openstaande schuld bij de RSZ voor 713.000 euro. Het bedrijf onderhandelt nu over een aflossingplan.

Keyware Technologies heeft bovendien nog andere schulden op minder dan één jaar, zoals voor 4,99 miljoen euro aan handelsschulden, 2,84 miljoen euro voorschotten en leningen van aandeelhouders, 174.000 euro te betalen BTW, 391.000 euro te betalen bedrijfsvoorheffing en 713.000 euro openstaande RSZ.

Voor 1,890 miljoen euro aan vervallen handelsschulden, werden met leveranciers aflossingsplannen onderhandeld.

Keyware Technologies kon zijn gecumuleerde verliezen - ruim 21 miljoen - de voorbije jaren steeds overleven door de inbreng van nieuw kapitaal. Op de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van 27 mei zal opnieuw een bijkomende kapitaalsverhoging gevraagd worden van 3,978 miljoen euro, onder meer door de inbreng van schuldvorderingen van aandeelhouders en van leveranciers.

Volgens de commissaris die de jaarrekening van Keyware moet goedkeuren, is de afwaardering van 3,815 miljoen euro op de goodwill met betrekking tot Keyware NV gerechtvaardigd, maar had dit reeds geheel of gedeeltelijk moeten geboekt zijn ten laste van het boekjaar 2003.

"In dit verband zal hij een voorbehoud formuleren in zijn verslag over de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2003 en 2004", staat in het persbericht. Voor 2005 verwacht Keyware een dubbelcijferige groei in de tak 'acces en veiligheid' en in de tak 'betaalterminals en chipkaarttoepassingen'.

Aangeboden door onze partners