Sectoraal overleg in textielsector in impasse

Het sectoraal overleg in de textielsector lijkt geblokkeerd. Vrijdag raakte bekend dat werkgeversorganisatie Febeltex het voorstel van de sociaal bemiddelaar verwerpt.

Belga

De socialistische vakbond blijft achter dat voorstel staan en zal het ook bij haar achterban verdedigen, maar door de weigering loopt de sociale spanning in de textielbedrijven wel op.

Het voorstel van de sociaal bemiddelaar voorzag in een herfinanciering van de sociale fondsen voor de sector. Die fondsen omvatten een reeks sociale voordelen voor de arbeiders, zoals uitkeringen voor vorming, bij brugpensioen, (tijdelijke) werkloosheid of ziekte.

Maar door de golf van herstructureringen en sluitingen in de textielsector kampen de fondsen met verliezen. In het voorstel van de sociaal bemiddelaar staat dat de bijdrage voor de werkgevers aan die fondsen met 1 procent moet verhogen. In ruil wordt er geen loonsverhoging gevraagd door de vakbonden.

Volgens Donald Wittevrongel van ABVV Textiel blijft het voorstel van de sociaal bemiddelaar onder de "indicatieve norm" van 4,5 procent zoals interprofessioneel vastgelegd: "met name twee indexaanpassingen van samen 3,3%, plus 1% meer bijdragen aan de fondsen".

Fa Quix van werkgeversfederatie Febeltex ontkent dat. "De indexaanpassingen kosten ons zeker 2% recurrente kosten per jaar, dus 4% over twee jaar. Daarbovenop nog eens de bijdragen aan de sociale fondsen met 1% verhogen is teveel van het goede. In een sector zoals de onze, die het al zeer moeilijk heeft, is dat niet aanvaardbaar".

Aangeboden door onze partners