Politiebonden dienen stakingsaanzegging in over vakantiegeld

De vakbonden van het politiepersoneel hebben, in gemeenschappelijk vakbondsfront, een stakingsaanzegging ingediend in verband met de verhoging van het vakantiegeld. Dat zeggen ze in een mededeling. De acties kunnen donderdag 7 april 2005 starten maar het is weinig waarschijnlijk dat het meteen zover komt.

Belga

Volgens een protocolakkoord tussen de federale regering en de overheidsbonden, krijgen alle federale ambtenaren verhoging van hun vakantiegeld. Per sector van de ambtenaren moest echter worden onderhandeld hoe groot die verhoging zou zijn en wanneer ze zou worden doorgevoerd.

"Het operationeel personeel van de politiediensten is één van de laatste categorieën waar dat nog niet gebeurd is", zegt Jan Adam van de CCOD. "Dat had al eind 2004 moeten gebeurd zijn. Binnenlandse zaken moet voorstellen doen aan begroting in verband met de timing van de verhoging, maar dat gebeurt maar niet."