Kamer: huis-aan-huis-verkoop verboden voor producten boven 250 euro

De Kamer heeft donderdagavond een wetsontwerp goedgekeurd dat huis-aan-huis-verkoop verbiedt voor producten van meer dan 250 euro.

Belga

De VLD kant zich tegen die regeling en hoopt dat de Senaat ze terugschroeft. "De regeling verbiedt de facto de huis-aan-huis-verkoop", argumenteert Bart Tommelein. Het ontwerp zelf werd wel bijna unaniem goedgekeurd.

De bepaling is een onderdeel van een wetsontwerp rond ambulante activiteiten en openbare en private markten. De tekst past de wetgeving aan aan de socio-economische realiteit en geeft foorkramers hetzelfde statuut als ambulante handelaars. Daardoor beschikken ze voortaan over een legaal statuut en een betere juridische bescherming.

Over het ontwerp is eigenlijk iedereen het eens. De discussie draaide echter rond een amendement dat sp.a-kamerlid Magda De Meyer eerder in de commissie indiende en dat huis-aan-huis-verkoop verbiedt voor alle producten van meer dan 250 euro. PS, CD&V en MR steunden het voorstel in commissie, de VLD stemde tegen.

Tijdens het plenair debat verdedigde De Meyer haar voorstel. Ze wil naar eigen zeggen de huis-aan-huis-verkoop niet onmogelijk maken, maar wel de misbruiken tegengaan. Nu trachten opdringerige verkopers vaak oudere vrouwen op te schepen met heel dure producten die ze eigenlijk niet nodig hebben, luidde het. De sp.a'ster verwees naar praktijken waar de economische inspectie mee geconfronteerd wordt.