Reynders: aangifteformulieren personenbelasting half mei op de post

Indien er geen nieuwe juridische problemen opduiken, zullen de aangifteformulieren voor de personenbelasting ten laatste half mei op de post gaan. Dat heeft minister van Financiën Didier Reynders in de Kamer verklaard.

Belga

Carl Devlies (CD&V) ondervroeg de minister donderdag over de problemen die momenteel bestaan rond het drukken van de aangifteformulieren. Het Turnhoutse bedrijf dat dit totnogtoe deed, greep naast de nieuwe overheidsopdracht en trok daarop naar de Raad van State. Het werd echter in het ongelijk gesteld, maar stelde een nieuwe vordering in bij de rechtbank van eerste aanleg van Turnhout.

De procedure zorgt volgens minister Reynders niet voor onoverkomelijke problemen. De zaak wordt deze week nog behandeld, waardoor de aangifteformulieren ten laatste in de helft van de maand mei op de post gaan. "Voor zover wij niet geconfronteerd worden met nieuwe juridische problemen zal de deadline kunnen worden nageleefd. Op dit ogenblik is er dus geen reden om de termijn voor indiening te verlengen tot na 30 juni", verklaarde de MR-minister.

Aangeboden door onze partners