Bonden en werkgevers metaalsector niet eens over loonsverhoging

De vakbonden in de metaalsector dienen een stakingsaanzegging in, die afloopt op 11 april. Werkgevers en bonden slaagden er donderdagavond niet in tot een loonakkoord te komen voor de sector. De gesprekken zitten vast op de koopkracht.

Belga

In een mededeling zegt het ABVV Metaal dat de werkgevers van Agoria niet verder willen gaan dan 4 procent loonsverhoging in de komende twee jaar. De socialistische metaalbond is gewonnen voor een verhoging van 4,5 procent voor alle arbeiders. Ze wil niet weten van een systeem van variabele bonussen zoals de werkgevers willen.

Het ABVV is eveneens gekant tegen een all-in formule, waarbij een onvoorziene stijging van de index elders wordt gecompenseerd. Er is dan geen duidelijk onderscheid meer tussen de reële index en de daadwerkelijke koopkrachtverhoging, luidt het. Bovendien moeten alle bestaande brugpensioenregelingen verlengd worden.

"Rond de koopkracht geraakten we er voorlopig niet uit," zegt Tony Janssen van ACV Metaal. De werkgevers stelden naast de 4 procent een eenmalige resultaatgebonden premie voor, maar dat stuitte op een njet van de vakbonden. "Dat ligt moeilijk," zegt Janssen. Zo'n premie is in de praktijk slechts toepasbaar in een beperkt aantal bedrijven, luidt het. De stakingsaanzegging moet nu de druk op de werkgevers verhogen.

Aangeboden door onze partners