Kamercommissie zet licht op groen voor nieuwe telecomwet

De kamercommissie voor Infrastructuur heeft woensdag het licht op groen gezet voor de nieuwe telecomwet. Die schept een regelgevend karakter voor de telecommunicatiesector.

Belga

Het ontwerp bevat tal van nieuwe bepalingen. Operatoren mogen voortaan een pakket aan diensten en producten aanbieden. En consumenten die een sociaal tarief genieten, kunnen de gunstige tarieven ook op hun GSM laten toepassen. Het ontwerp "betreffende de elektronische communicatie" schept een wettelijk kader voor de telecomsector. Er staan bepalingen in die de consumenten een betere bescherming bieden, die voor meer internetveiligheid moeten zorgen, maar ook voor meer flexibiliteit voor de operatoren zorgt. Zowel de socialisten als de liberalen herkennen in het ontwerp een hele reeks socialistische respectievelijk liberale accenten.

Sp.a-kamerlid Philippe De Coene wijst erop dat de commissie een reeks van zijn voorstellen heeft goedgekeurd. Die zorgen onder meer voor een betere bescherming van de verbruiker. Zo moeten operatoren bij betwistingen over telefoonfacturen de klant op verzoek gratis een meer gespecifieerde factuur bezorgen. Zij dienen ook één keer per jaar de klant op de hoogte te brengen van het voor hem meest voordelige tariefplan. Sp.a-amendementen op het regeringsontwerp bepalen tevens dat aanbieders van internetdiensten hun klanten kosteloos moeten voorzien van de nodige beveiliging. Het is het BIPT dat het beleid inzake veiligheid van het internet coördineert. Totnogtoe hield zich hier geen enkele instelling mee bezig.

Het ontwerp biedt sociale abonnees de keuze om hun sociaal tarief toegepast te zien op hun vaste of mobiele telefoon. Er wordt een compensatiefonds opgericht dat operatoren moet vergoeden voor de kost van dat sociaal tarief. Indien een operator meer sociale abonnees telt dan zijn marktaandeel wordt die gecompenseerd door de concurrende operatoren. De VLD-kamerleden Guido De Padt, Ludo Van Campenhout en Hilde Vautmans reageren ook tevreden op de goedkeuring van het ontwerp. Zij wijzen erop dat het voor operatoren makkelijker wordt om toe te treden tot de markt. Daarnaast wordt het verbod op koppelverkoop in de sector opgeheven. Dat betekent dat bedrijven straks verschillende diensten en producten (telefonie, internet, tv, ...) in pakket mogen aanbieden aan de klanten. Dat zou voor de consumenten tot prijsdalingen moeten leiden, luidt het. Elk product en elke dienst moet wel nog apart worden aangeboden, zodat de verbruikers nog over keuzemogelijkheden beschikken.

Het monopolie van Belgacom om gesubsidieerde breedbanddiensten te leveren aan scholen, ziekenhuizen en bibliotheken wordt opgeheven. Ook andere operatoren komen daarvoor in aanmerking. Belgacom mag wel het aantal telefooncellen afbouwen. Nu de GSM meer en meer ingeburgerd raakt, hoeft er op elke hoek van de straat geen cel meer te staan. Een verdere afbouw wordt gekoppeld aan een verdere penetratie van de mobiele telefoon. Minister van Economie Marc Verwilghen reageert woensdag tevreden op de goedkeuring van het ontwerp. Hij hoopt dat het nog voor de zomer in werking kan treden.