Gezondheidswet: kiwimodel aangepast, extra inspanningen farmasector

De bevoegde kamercommissie heeft dinsdagnacht nog een aantal essentiële wijzigingen aangebracht aan de zogenaamde gezondheidswet van minister van Volksgezondheid Rudy Demotte. Die geeft Demotte en de regering de volmacht om een aantal maatregelen te nemen indien het budget van de gezondheidszorg dreigt te ontsporen. Mogelijk staat het dossier donderdag al op de agenda van de plenaire vergadering.

Belga

De meerderheid diende dinsdag nog een reeks belangrijke amendementen in op de wettekst. Die gaan onder meer over de openbare aanbestedingen voor de aankoop van geneesmiddelen, het zogenaamde kiwimodel waar de sp.a voor pleit. De paarse partijen kwamen overeen dat het systeem enkel wordt toegepast voor medicijnen waarop geen patent meer bestaat (oudere geneesmiddelen).

De farmaceutische sector moet wel bijkomende inspanningen leveren. In totaal gaat het om nog eens 63 miljoen euro extra. De 127 miljoen euro extra taksen die ze nu dienden op te hoesten, wordt opgetrokken tot 150 miljoen euro. Daarnaast dient de geneesmiddelenindustrie sneller dan nu het geval is hun prijzen van oudere medicijnen doen dalen. Momenteel dient dat volgens Demotte pas na 17 jaar te gebeuren. Die periode wordt nu teruggebracht tot 12 à 15 jaar. Dat brengt de schatkist nog eens 40 miljoen op.

Het compromis kwam tot stand na overleg tussen minister Demotte, de meerderheidspartijen en de farma-industrie. De PS-minister zei woensdagvoormiddag in de wandelgangen van de Kamer tevreden te zijn met het resultaat. Hij zegt gekozen te hebben voor de besparingen en niet voor een symbolische overwinning over de openbare aanbestedingen.

De kamercommissie Volksgezondheid zette dinsdagnacht nog het licht op groen voor de wijzigingen en de rest van het wetsontwerp. Vandaag en donderdag komt ze nog samen om zich achter het rapport te scharen en het geheel van het ontwerp goed te keuren.

Minister Demotte hoopt dat het ontwerp nog voor de paasvakantie door de Kamer wordt afgehandeld. De conferentie van de voorzitters hakte daarover woensdagmiddag de knoop nog niet door. Donderdagmiddag buigt ze zich nog eens over de vraag of het ontwerp in de namiddag al in het halfrond kan worden behandeld en gestemd.