Nieuwe operatietechniek voor behandeling chronische longziekte

De diensten Pneumologie en Thoraxheelkunde van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven hebben een nieuwe, revolutionaire operatietechniek ontwikkeld voor de behandeling van een vergevorderde COPD of chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen.

Belga

Vijf tot tien procent van de bevolking ouder dan 50 lijdt aan deze ziekte, waarvoor nog geen afdoende behandeling bestaat.

Kenmerkend voor deze ziekte is het uitzetten van de longen. Door de beperkte ruimte in de borstkas worden hierdoor de luchtwegen dichtgedrukt. Deze vernauwen, wat gepaard gaat met een ernstige vermindering van de longfunctie. In het eindstadium van de ziekte is de levensverwachting evenals de levenskwaliteit van de patiënt sterk verminderd. Het is de enige belangrijke doodsoorzaak waarbij het aantal sterfgevallen nog toeneemt.

Zowel met medicamenten, zuurstoftherapie als revalidatietechnieken kan de levenskwaliteit weliswaar worden verbeterd, maar de progressie van de ziekte kan niet worden afgeremd. Een longtransplantatie is een uitstekende behandeling, maar door het gebrek aan donoren slechts zeer beperkt beschikbaar.

Volumereductiechirurgie, waarbij een stuk van de long verwijderd wordt om de luchtwegen meer plaats te geven, verbetert de toestand slechts in één geval op drie. Drie procent van de patiënten sterft bovendien tijdens de ingreep.

In plaats een stuk long te verwijderen om de longen meer ruimte te geven, hebben de Leuvense onderzoekers ervoor geopteerd de borstkas groter te maken. Tijdens de operatie wordt eerst het borstbeen gespleten en vervolgens tussen de twee delen blokjes van 2,5 centimeter breedte geplaatst. De afgelopen maanden werden drie patiënten met deze wereldwijd totaal nieuwe techniek geopereerd. Zowel de longfunctie als de levenskwaliteit van deze drie patiënten verbeterde tot nog toe gevoelig.

Het grote voordeel van de nieuwe techniek is dat het een relatief eenvoudige operatie betreft die nauwelijks twee uur duurt en waarbij niet aan de longen geraakt wordt. De kans op mortaliteit tijdens de operatie is hierdoor minimaal. De ingreep kan bovendien bij een veel grotere groep van patiënten toegepast worden dan de volumereductiechirurgie. Het is ook de verwachting dat hierdoor de gezondheidssituatie van veel meer patiënten zal verbeteren dan bij één op drie zoals bij de andere ingreep.

Aangeboden door onze partners