Aantal voertuigen door centrum Peer gehalveerd sinds zone 30

Sinds de invoering van een zone 30 in het stadscentrum van Peer is het aantal voertuigen dat doorheen het centrum rijdt, nagenoeg gehalveerd. Dat blijkt uit de recente verkeerstellingen van de lokale politie tijdens de avondspits. Ook de gemiddelde snelheid van de voertuigen daalde.

Belga

Net na de invoering van de zone 30, op 1 mei 2002, reden er 2.335 voertuigen door het Peerse stadscentrum. Momenteel zijn er dat nog maar 1.631. Na de invoering van de maximale snelheid van 30 kilometer per uur daalde de gemiddelde snelheid van de voertuigen bovendien van 34,6 kilometer per uur in 2003 tot 33,4 kilometer per uur dit jaar.

Het stadsbestuur van Peer spreekt van een "hoopgevend resultaat", dat bevestigt dat het verkeersplan duidelijk zijn vruchten afwerpt.

Aangeboden door onze partners