Kleine fracties vallen buiten commissies in Maaseik

De gemeenteraad keurde tijdens de laatste zitting de samenstelling van de vijf gemeenteraadscommissies goed. Elke commissie bestaat uit zes stemgerechtigde gemeenteraadsleden die evenredig over de fracties van de gemeenteraad samengesteld dienen te worden. Volgens het zogenaamde systeem-D’Hondt hebben CD&V, sp.a en VLD bijgevolg twee zetels per commissie, kleine fracties Vlaams Belang (2 raadsleden) en Vivant (1) vallen daardoor buiten de commissies. “Sommige raadsleden zitten in drie commissies, anderen in geen enkele. Als u begonnen was met voor iedere fractie één afgevaardigde aan te duiden en dan het systeem- D’Hondt had toegepast, dan zaten wij nu wel in de commissies”, sneerde Vivant’er Jean Hendrikx, die eerder van Minister Keulen gelijk kreeg over de erkenning als fractie.

jforier

“U houdt zich niet aan de afspraken, wij wachten nog altijd op uw signaal voor een vergadering. U had de kans om in primeur een voorbeeld van positieve discriminatie te geven. Jammer, ik zie me verplicht om opnieuw klacht in te dienen bij minister Keulen”, richtte Hendrikx zich tot de meerderheid. Volgens burgemeester Creemers heeft de meerderheid wel correct het systeem D’Hondt toegepast.