Fietsroutes ongewijzigd op Groene Boulevard

De fietspaden, die al voor ongenoegen hebben gezorgd bij gebruikers van de Groene Boulevard, blijven ongewijzigd. Dat heeft Wegen en Verkeer Limburg beslist na een rondgang langs de gevaarlijke punten met de Fietsersbond.

jforier

De ‘gevaarlijke’ toestanden, die vooral bij het dwarsen van de zijstraten ontstaan, blijven ongewijzigd. “We zitten aan de binnenzijde van de Boulevard in een zone 30. Daar moet het gemengd verkeer van fietsers, voetgangers en auto’s zelfregulerend werken”, vindt Gijs Moors, directeur Wegen en Verkeer.

Fietsen rondom de Groene Boulevard blijft een heikel punt. Dinsdagavond stelde Groen! er een vraag over op de gemeenteraad, maar ook nu blijft alles bij het oude. “Met het concept van de Groene Boulevard is niks mis en dus blijven we dat behouden”, weerlegt Gijs Moors, directeur Wegen en Verkeer Limburg de klachten. “Alles binnen de ring is zone 30, de asfaltstrook en alles daarbuiten zijn zone 50. In die zone 30 willen we gemengd verkeer van auto’s, fietsen en voetgangers. Daarbij wordt elke verkeersdeelnemer evenwaardig behandeld. Als we daar bijkomende verkeersmaatregelen zouden nemen, dan kalven we zelf de regels van de zone 30 af. Bovendien scheppen we dan onduidelijkheid. Vandaag weten automobilisten dat ze daar moeten opletten en voorrang geven aan de zwakke weggebruikers. Stel dat we rode lichten zouden plaatsen om fietsers zogenaamd veilig te laten oversteken, dan valt die idee weg en gaan ze mekaar niet meer als gelijke behandelen. Dat willen we voorkomen. Trouwens, er gebeuren nauwelijks ongevallen op de Groene Boulevard. Dat is het beste bewijs dat dit concept wel werkt.”

“Wat we wel gaan doen, is het comfort voor de fietsers verbeteren. Wie nu van de markt met een korf eieren van de kasseien naar de asfaltpromenade fietst, heeft een omelet bij. De gootjes waar die overgangen gebeuren, gaan we minder bruusk maken. Na een rondgang met een afvaardiging van de Fietsersbond bleek dat ook de meest voorkomende en terechte vraag. Dat vergt hier en daar een kleine aanpassing. Dat zullen we graag en snel doen. De aannemer is al besteld.”