Bewel blijft nog 33 jaar in Neerpelt

De gemeenteraad heeft een nieuwe huurovereenkomst tussen de gemeente Neerpelt en Bewel vzw (Beschermde Werkplaatsen Limburg) goedgekeurd. Bewel is al sinds 1974 in Neerpelt aanwezig. “Onder meer door de recente heraanleg van de parking met nieuwe verharding, met beplanting en met de omschakeling naar aardgasverwarming maakt de gemeente duidelijk dat ze de aanwezigheid van Bewel in Neerpelt wil bestendigen”, zegt burgemeester Raf Drieskens (CD&V). De huidige overeenkomst wordt beëindigd, en er wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten voor 33 jaar, met ingang van 1 januari 2005. De jaarlijkse huurprijs bedraagt 6.500 euro per jaar, geïndexeerd. In de Vennenstraat doen zich verzakkingen voor in de rijweg, de berm en op privé-terrein van aangelanden.

jforier

Uit het verslag van de technische dienst blijkt dat de schade is veroorzaakt door wegen- en rioleringswerken die aannemer Kumpen in opdracht van Aquafin in 1997 uitvoerde. Zowel Kumpen als Aquafin wijzen alle verantwoordelijkheid af. Aangezien de schade zich nog altijd uitbreidt, zal het college van burgemeester en schepenen een gerechtelijke procedure starten om de juiste omvang en de oorzaak te bepalen en daarvoor vergoed te worden. Er is een veiligheidscoördinator aangesteld voor de restauratie van de Sint-Niklaaskerk in het centrum. De restauratie van de geschilderde glasramen van de kerk van Sint-Huibrechts-Lille zal 363.000 euro kosten. Zowel het Vlaams Gewest als de provincie verlenen een toelage. De rekening 2004 van de kerkfabriek van Lille sluit met een batig saldo van 64.691 euro.