Staking Vlaamse ambtenaren: Leterme roept op tot verdere dialoog

Morgen staken de Vlaamse ambtenaren uit protest tegen besparingen van de Vlaamse regering.

Belga

Minister-president Yves Leterme zei donderdag te betreuren dat de vakbonden zo snel naar het stakingswapen grijpen, maar benadrukt dat de Vlaamse regering open staat voor verdere dialoog met de bonden.

De Vlaamse regering besliste eerder in het kader van de begrotingsopmaak 2005 tot eind dit jaar een wervingsstop in te voeren voor de ambtenaren. Die lineaire maatregel, die 35,8 miljoen euro moest opbrengen, werd later omgezet in een selectieve maatregel waarbij de verantwoordelijkheid voor de besparingen bij de leidende ambtenaren werd gelegd. De wervingsstop werd daarmee omgezet in een beter afbakenen van de weddebudgetten per entiteit.

Daardoor moet nog een besparing van zo'n 13 miljoen euro worden gerealiseerd. Leterme wees er donderdag tijdens een persbriefing op dat het gaat om 0,6 tot 0,7 pct van de totale kredieten voor personeelsuitgaven. Die belopen voor het ministerie van de Vlaamse gemeenschap 416 miljoen euro en voor de Vlaamse Openbare Instellingen (VOI's) 1,389 miljoen euro, samen dus meer dan 1,8 miljoen euro. De minister-president wees er ook op dat het aantal personeelsleden bij het ministerie van de Vlaamse gemeenschap de laatste drie jaren netto met 575 mensen is gegroeid.

Dat de christelijke en socialistische overheidsvakbonden (de liberale bond doet niet mee) hebben opgeroepen tot een staking betreurt de Vlaamse regeringsleider. Er is immers ruimte voor dialoog. Volgende week starten we met een nieuwe lei, aldus de minister-president.

De minister-president zei dat de vakbonden zich maandag hebben geëngageerd om er bij de staking voor te zorgen dat de mensen bij de klantgerichte dienstverlening geen hinder zullen ondervinden. Hij was tevreden dat er bij de VRT en De Lijn voor continuïteit wordt gezorgd.